Отидете на:

ОКАЧЕНИ ТАВАНИ - ГАРАНЦИЯ ЗА СТАБИЛНОСТ

Част 1. Структурни изисквания, специфични за окачените тавани от гипсокартон. Осигуряване на стабилност при хоризонтално натоварване

Съгласно сеизмичния стандарт Р100-1/2013, окачените тавани (окачените тавани са неносещи компоненти от категория A4 ((bCNS=1, qCNS=2,50), които трябва да отговарят на редица специфични изисквания.

Най-важните моменти от посочената по-горе нормативна уредба са следните:
- Поддържащата конструкция на  гипсокартона трябва да осигури устойчивост и стабилност в най-важните ситуации (хоризонтални и вертикални измествания, постоянно вътрешно налягане);
- Тавани с площ ≥ 250 м2 се разделят на зони с площ ≤ 250 м2 чрез разделителни фуги или преградни стени по протежение на височината на пода. Тази мярка може да се избегне, ако чрез изчисления бъде доказано, че системата за закрепване може изцяло да поеме страничното изместване на тавана;
- Ще бъдат взети мерки, които да позволят свободното движение на тавана в близост до спринклерите или други части, пресичащи тавана;
Ако таванът има маркировка за различна височина, страничната стабилност на всяка зона трябва да бъде подсигурена със собствена странична блокираща система (обтегачи);
- Тръбите, въздуховодите, електрическите кабели и други инсталационни елементи не трябва да се монтират в близост до окачения таван от гипсокартон.



Устойчивостта на окачените тавани при хоризонтално движение може да се подсигури по различни начини, в зависимост от височината и архитектурата (изолирана, непрекъсната...)

Таваните с регулиращи скоби /директен окачвач/ нямат нужда от обтегачи, поради по-малката височина, възможна при тази система на окачване.
Окачените тавани, изградени с нониус окачвачи и бърз окачвач (тел с ухо), т.е. тези, които осигуряват височина на окачване над 25 см трябва да бъдат застопорени за хоризонтални движения. 

Ако максималната височина на окачване е между 1,50 и 2 м, може да се използва окачване с метални профили (NIDA Metal CD60*0,60 мм, CW/UW 50, 75, 100*.60 мм), разположени X или V-образно. Те могат да бъдат обикновен профил или тип касета (CW-UW). Долното закрепване може да бъде само върху вторичната конструкция на тавана, а горното закрепване - върху конструкцията на сградата. 
В изображението по-долу е показан статичен таван с V-образни обтегачи с използване на профили NIDA Metal CD60.

Poza 1

Ако височината на окачване на окачения таван от гипсокартон е над 2 м, е необходимо да се проектира и изгради самостоятелна метална конструкция, която да поеме покривното натоварване и да го разпредели към конструкцията на сградата. С цел оптимизиране на разходите за тази конструкция, монтажът може да бъде разположен на разстояние 5 м, за да поеме само покривното натоварване. Останалата част от вертикалното натоварване може да бъде поета от нониус окачвача или от бързия окачвач.

В този случай таванът ще има два вида системи за окачване:  директен окачвач (за закрепяне към метален профил) и Нониус/шишове с ухо.
Разполагането на металния профил (GM) е важен аспект в дизайна и изграждането на металната конструкция. То трябва да бъде перпендикулярно на допълнителния профил CD60 на тавана от гипсокартон NIDA. 
Този вариант е представен подробно в следното изображение.

Poza 2

Друг критерий, който е предпоставка за метода за окачване, е структурата на тавана. 
При тавани с изолация системата за окачване трябва да бъде поставена в двете посоки, както следва: външният край трябва да бъде балансиран в ъгъла и по средата на разстояние 0,5 м; в централната част на тавана обтегачите трябва да се използват на разстояние 5 м.

Poza 3

При тавани с изолация, чиито край е здраво закрепен към конструкцията на сградата на ниво NIDA Metal CD 60/UD30 (или други неносещи елементи, поемащи хоризонталните сили), обтегачите трябва да бъдат поставени на неподвижно закрепената страна според изискванията, посочени по-горе.

Poza 4

При тавани с две неподвижно закрепени страни, обтегачите трябва да се използват в зависимост от дължината на тавана. Ако перпендикулярната дължина на неподвижно закрепените страни надвишава 5-7 м, системата за окачване трябва да се разположи по тези страни. По-долу са представени повече подробности.

Poza 5

Изпълнението на тези детайли по проекта ще бъде извършено от специализираният проектант на сградата, който ще вземе предвид особеностите на проекта.

Екипът на Siniat осигурява поддръжка както на фаза проект, така и на фаза изпълнение на окачените тавани от гипсокартон. Само трябва да се свържете с нас през страницата за контакти.

Вижте и други статии в бюлетина