Отидете на:

ВЛИЯНИЕТО НА ПРЕГРАДНИТЕ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

ВЛИЯНИЕТО НА ПРЕГРАДНИТЕ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

В цял свят хората се стремят да намалят максимално влиянието, което оказват върху околната среда. В строителството това може да стане чрез употреба на леки преградни стени. За Siniat този тип преграждане поставя началото на намаляването на влиянието върху околната среда чрез гипсокартон и суровината, от която той се произвежда: гипс.  
 Articol 1
Ние използваме процеса на десулфуризация на газове от топлоелектрическите централи, за да произвеждаме гипс като вторичен продукт с много по-висока чистота, в сравнение с естествения. Това е добре за околната среда, тъй като във въздуха вече не се освобождава сяра от електроцентралите и следователно не са необходими кариери. Също така е предимство за електроцентралите, за които вече не е необходимо да съхраняват материал, който в последствие да бъде депониран. Заводът на Siniat в Турчени е изграден в близост до подобна топлоелектрическа централа, така той значително намалява влиянието върху околната среда чрез транспортирането на суровия материал. Освен това, ние използваме рециклиран гипсокартон в производството на нови плоскости.
 Articol 2
Друг начин за намаляване на влиянието върху околната среда е значително по-малката тежест, на която е подложена сградата, в сравнение с традиционните стени от автоклавен аериран бетон или тухла, което по подразбиране намалява напрежението в конструкцията и основите, както и в материалите, необходими за строителството. Натоварването (подовата настилка, подовите плочки, дървеният под и т.н.) се прехвърля през устойчивата структура, като се започне от пода към гредите, след това към профилите и накрая към основите. Намалената тежест оказва влияние върху конструкцията от етапа на проектиране. Стените в жилищните сгради позволяват преграждане, което не изисква допълнителни носещи конструкции, като например профилите за конвенционалните стени от стоманобетон. 
Подобни преградни стени могат да се поставят директно върху стоманобетонните панели във всякакво положение според плана. По този начин могат да се получат удобни прегради. Техните предимства са, че позволяват изграждането на прегради по начин, по който желаят обитателите, когато купуват или наемат даден обект. Устойчивата конструкция и преградните стени могат да бъдат изградени без необходимост от стабилно закрепване към цялостната структура. Обитателите имат възможност да направят собствено преграждане, като по този начин избягват монотонността на стандартните апартаменти.
Articol 3
В зависимост от начина, по който обитателите желаят да променят преграждането по време на експлоатацията на сградата, това може да се случи без да бъде засегната нейната устойчивост, като и металните, и гипсокартонените елементи могат да бъдат рециклирани. Освен това, тези дейности не изискват обучени работници или специални инструменти.
Друго предимство на преградните стени от гипсокартон е тяхната звукоизолация при намалена плътност на стената. Например една преградна стена с дебелина 125 мм с двойна облицовка от двете страни и конструкция от 75 мм имат индекс на звукоизолация от 51 dB. Това съответства на средноусилено радио в стая.

Въпреки очакванията, че подобни преградни стени не са удароустойчиви, гипсокартонът може да се използва дори за противовзломни стени. В този случай използваният панел има по-голяма плътност и, следователно, по-висока устойчивост. В конструкцията на преградната стена трябва да се използва и метален лист с плътност минимум 0,5 мм. Тези стени се използват най-често за банки.

Развитието на технологиите ни помогна да разработим продукти, които успешно могат да заместят тези, които сериозно вредят на околната среда. Всичко, което трябва да направим, е да ги използваме преимуществено, за да помогнем на нашата планета. За повече подробности относно опазването на околната среда, моля посетете уеб страницата Устойчивост на Siniat. 
Също така можете да се свържете с нас, за да направите сравнение между старите методи и системите от гипсокартон на Siniat, като използвате формата за технически въпроси.
Вижте и други статии в бюлетина