Отидете на:

ФАЛШИВ ТАВАН – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУГИ

Забележка: Бихме желали да помогнем на възможно най-много хора, заинтересовани от тази тема. Затова ще използваме „фалшив таван“ и „окачен таван“, въпреки че първият термин не е толкова точен, колкото вторият.
Тази статия е допълнение към статията, публикувана миналия месец, когато говорихме за подсигуряването на стабилността на фалшивите тавани. Този път ще говорим за фугите в таванните системи и причините, поради които те са необходими.
Първата причина е разширяването и свиването на гипсокартона. Разликата в температурата и влажността между времето на монтажа и обичайната употреба, както и разликата в околната среда през последния период са критерии, които налагат горна граница на площта или дължината на гипсокартона. Например при таван за тесен коридор, той ще бъде разделен на части с максимална дължина от 15 м. Фалшивите тавани с по-голяма площ трябва да се разделят на части с площ около 250 м2.
Като неносещ компонент, фалшивият таван (окаченият таван) трябва да бъде проектиран и конфигуриран съгласно спецификациите в Сеизмичния кодекс на Румъния P100-1/2013. Поради тази причина за повърхности с площ над 250 м2 са необходими подобни фуги.
Строителните фуги на сградите са местата, в които трябва да се предвидят тези фуги, като се отчитат стойностите на отклонение и за сградата, и за тавана.
Архитектурната форма на тавана от гипсокартон определя разположението на фугите на тавана. Всеки наклон на повърхността в този случай трябва да бъде обработен.
В някои случаи за един и същи таван се използват различни носещи конструкции. Например таван от железобетон и метални конструкции в конзолата. Поради различното поведение на тези конструкции, поддържащи фалшивия таван, дилатационните фуги са задължителни.

На схемата по-долу подробно е представено разположението на дилатационните фуги с отчитане на посочените по-горе аспекти.
Article 1

Окачен таван NIDA System

Примерен план за разположение на дилатационна фуга

1. Окачен таван; Площ < 250 м2

2. Дилатационна фуга в системата на окачения таван

3. Дилатационна фуга на сградата

Как са направени фугите за фалшивите тавани?
Фугата изисква цялостно прекъсване на компонентите на тавана, гипсокартона и конструкциите на NIDA.
 NIDA метал. Минималният размер на дилатационната фуга е 30 мм. Единствено строителните фуги може да надвишават 30 мм, където отклонението на сградата изисква такава стойност.
По-долу можете да видите някои примери за фуги на тавани - от обикновена до четворна облицовка.
Article 2

1. Нониус окачвач

2. Метален профил CD60 NIDA

3. Гипсокартон NIDA

4. Самонарезен винт NIDA AF212

5. Ивица гипсокартон NIDA

6. PVC профил

7. Механично закрепване

8. Регулируема скоба

Article 3

1. Регулируема скоба

2. Механично закрепване

3. Самонарезен винт AF212

4. Самонарезен винт AP421

5. Метален профил CD60 NIDA

6. Гипсокартон NIDA

7. PVC профил

8. Ивица гипсокартон NIDA

9. Нониус окачвач

Изолиран таван с широка повърхност, който не е защитен срещу хоризонтални движения, ще се люлее като махало.
Ситуациите могат да варират при всеки отделен случай, според сложността на окачения таван. Основният риск за таваните, изградени без отчитане на посочените по-горе аспекти, е появата на пукнатини, локално повреждане на довършителните материали на гипсокартона и не само. При фалшиви тавани с различни носещи конструкции (например твърда конструкция - железобетон или тухла, гъвкава конструкция - метална конструкция в конзола), но с изцяло облицована повърхност, съществува висок риск от локално повреждане на тавана. Разликата се вижда при носещите конструкции, създадени за сеизмична дейност,.
Най-големият риск се крие в разпадането на фугите между панелите на гипсокартона.

Като се имат предвид посочените по-горе аспекти, конфигурацията на фалшивите тавани трябва да се прави с отчитане на спецификациите на производителя на системата и особеностите на проекта.
Затова екипът на Siniat осигурява техническа помощ както на фаза проект, така и на фаза изпълнение. Необходимо е само да се свържете с нас или да попълните формата за технически въпроси. Ще ви отговорим в рамките на 2 работни дни.

Вижте и други статии в бюлетина