Отидете на:

ПРЕГРАДНИ СТЕНИ В ОФИС СГРАДИ

Офис сградите се основават на проста идея: преградните стени трябва да се изградят според изискванията на наемателите. Те трябва да могат лесно да се монтират и демонтират, така че когато наемателите се сменят, планът на помещението да се пригоди към новите нужди.
Затова преградните стени от гипсокартон се използват все по-широко, в сравнение с класическите тухлени стени, тъй като са по-лесни за изпълнение. Те отговарят на изискванията за пожароустойчивост до 180 минути и на звукоизолация до 81 dB. В зависимост от архитектурните изисквания, са установени два индекса за преградните стени: EI (Е-предотвратяване преминаването на дим и газове и I- преминаването на топлина) и Rw (индекс на звукоизолация).
Въпреки че за някои преградни стени няма специални изисквания по отношение на конструкцията, те трябва да се третират като преградни стени със специални изисквания.
a. Преградните стени могат да паднат при сеизмично натоварване. Поради тази причина горният водещ U-профил трябва да бъде закрепен към елемент, който не позволява загубата на стабилност. Това е пример как НЕ трябва да бъде закрепвана преградна стена.
Article 1
б. Фугите на гипсокартона са слабите звена на системата, както за пожаро-, така и за звукоизолация. За това те трябва да се разминават. Това е пример за разминаване на плоскости гипсокартон.
Article 2

Пример за разминаване на двуслойна облицовка
1.
Първи слой гипсокартон
2.
Втори слой гипсокартон
3.
Минимум 400 мм
4.
Разстояние между две оси на метални CW профили

в. За всеки слой гипсокартон трябва да се положи фугираща смес, за да се предотврати преминаването на горещи газове и дим, както и с цел звукоизолация.
За да се избегнат пукнатините в преградните стени, е необходимо да се използват UA метални профили (2 мм дебелина), като колони и щурцове за рамките на вратите. Тези метални профили трябва да бъдат закрепени с метални ъгли и винтове М8, съответно с метални дюбели в железобетон. За разлика от CW профилите, UA профилите са закрепени с ъгли и в горната част с цел подсилване на рамките на вратите.
Друг аспект, отнасящ се до преградните стени от гипсокартон в офис сградите, е използването на гипсокартон с висока плътност, който има висока удароустойчивост. Например за коридори препоръчваме гипсокартон LaDura. Частиците от твърда дървесина в гипсовото ядро го превръщат в техническа плоскост с много преимущества:
- отлична механична якост (рязане, устойчивост на опън и удар)
- влагоустойчивост (до 60% околна влажност)
- пожароустойчивост (използва се в системи, устойчиви до 180 минути).

Затова всичко, което е необходимо, за да получите отлични преградни стени за вашата офис сграда (а и не само), е да спазвате правилата по-горе и да се свържете с нас за специализирана техническа помощ.
Край на формата

Вижте и други статии в бюлетина