Отидете на:

ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ РЕШЕНИЯ (1)

Защита на носещите конструкции
Екипите на Siniat и Promat се обединиха, за да създадат Etex Building Performance и да предложат най-конкурентните пожароустойчиви системи.

Започвайки с решенията на Siniat, които се основават на пожароустойчив гипсокартон, всички похвати на проекта включват както технически предизвикателства, така и възможност за прилагане на специалните решения на Promat.

Допълнително ще разгледаме подробно пожарозащитните и носещите конструкции както от архитектурна, така и от техническо-икономическа перспектива.
Изборът на противопожарно решение за носещите елементи на дадена сграда се прави с отчитане на няколко аспекта: разполагането им върху сградата и архитектурните изисквания. Разполагането зависи от преградните стени, които могат да бъдат или да не бъдат пожaроустойчиви (фактор на критична температура и масивност), от броя защитени страни и нивото на защита в минути според плана за действия при пожар.
Ние отчитаме тези входни данни и започваме от архитектурните елементи, като например желаното завършване на носещите елементи. Без значение дали говорим за подсилени или стоманобетонни елементи, тяхното място в сградата определя завършването и оптимизацията според икономическите показатели. При мазета, паркинги, складове или елементи, внедрени в довършителните системи, а именно в области, които обикновено не изискват прецизно завършване, подходяща опция би била пръсканата мазилка на Promat, по периметърната повърхност на носещите елементи. Изборът се потвърждава, ако съответните места не могат да поддържат други носещи елементи (като например облицовка, ВиК тръби и др.), което изисква последващ монтаж; всички локални повреди оказват влияние върху работата на пожарната защита.
В зависимост от крайния вид на носещия елемент, при жилищни сгради, офиси или търговски центрове можем да изберем един от двата вида защита: огнезащитна боя или облицовка NIDA. Предимството на гипсокартона е, че за едно и също функционално пространство могат да се получат сходни геометрични форми; монтажът също е лесен. Огнезащитната боя има предимството, че спестява място и запазва оригиналния облик на елемента. Огнезащитното покритие може да бъде нанесено върху метални елементи, монтирани на външната част на сградата.
Индустриалните функции често имат технически изисквания. Плоскостите Promatect отговаря на вече посочения списък с други технически опции, тъй като той може да бъде монтиран без необходимост от допълнителна конструкция.
Най-общо, носещите метални колони са вградени в пожароустойчивите преградни стени от гипсокартон на NIDA System, което може да ви накара да решите, че съответните елементи са вече защитени. Ако преградните стени или плочите имат същите изисквания за противопожарна защита, плочите трябва да бъдат защитени независимо от преградната система, като се отчита факта, че Nida System гарантира одобреното ниво на защита от едната до другата страна. По този начин можете да изберете решението на Promat с плоскости, мазилка или боя.След архитектурен анализ техническите изисквания определят крайното решение. Информация за критичната температура, броя защитени страни и нивата на защита в минути е необходима, за да изберете окончателното техническо решение.
Решенията на Siniat, които обхващат тези сфери на приложение, са: Nida System преградни стени и Nida System предстенна обшивка. Тяхното ниво на защита е между 15 и 180 минути. Използвайте селектора за системи гипсокартон, за да изберете правилната система.
Решенията на Promat са: Promatect облицовка, Promaspray мазилка и Promapaint боя, като нивото на защита варира между 15 и 360 минути.

За персонализирани технически решения, моля свържете се с нас.  

.
Вижте и други статии в бюлетина