Отидете на:

Преградна стена от гипсокартон

 Често ни питат за сравнение между преградна стена от гипсокартон и други решения. В тази статия ще направим анализ на примерно изграждане на преградна стена от гипсокартон. Тя разделя две функционални звена, които представляват две пожарни отделения в търговски център с двойна структура, рамки и стени от стоманобетон с височина 8 м.Преградна стена от гипсокартон
Преградна стена от гипсокартон:
При високи преградни стени от гипсокартон обикновено се използва технология с монтаж на гипсокартон. Единственото, което трябва да се вземе предвид, е съгласуването с приложимата техническа документация на Siniat, както и деформациите при експлоатация на носещата конструкция.
За тази цел не са необходими значителни допълнителни натоварвания на носещите елементи, което води до намаляването на размера им. Натоварването от общото тегло на системата от гипсокартон е приблизитело 75 кг/м2.
За разлика от тухлените стени, при преградните стени от гипсокартон не са необходими опорни и укрепителни елементи (фланци, колони). Системата не може да бъде разделена чрез стоманобетонни елементи, а само чрез осигуряване на разширителни фуги в преградата, ако дължината ѝ е над 10 м (>10 м).
Инерционните и деформaционни характеристики на системите от гипсокартон имат по-добри показатели при сеизмична активност, в сравнение с тухлените преградни стени.
За да се поеме деформацията на носещата опора, в горната част на „фалшивата преградна стена“ от гипсокартон се поставя плъзгаща се връзка, която осигурява свободната деформация на стената.
Този вид строително решение дава архитектурна свобода за реструктуриране на пространството без скъпоструващо разрушаване на преградните стени от гипсокартон и без да се засягат дейностите, извършвани в сградата, за продължителен период от време.
И накрая, но не по важност, това е сух безпрахов начин на работа, представляващ чиста строителна технология.Преградна стена от гипсокартон
Неносеща тухлена преградна стена:
За изпълнението на този неносещ компонент могат да се използват плътни тухли или тухли с вертикални отвори (макс. 55%) или група I AAC (само в категория I, съгласно CR6).
 Съгласно Р100-1-2013 тухлените панели, оформени в неармирана зидария, са ограничени от следното:
 - площта на панела не трябва да надвишава 18 м2
 - височина на панела <3,5 м
 - дължина на панела <6 м
Забелязва се, че архитектурните изисквания налагат по-високи размери, поради което панелите се разделят от колони и фланци от стоманобетон, отговарящи на изискванията за безопасност. Ако изискванията за безопасност не се спазват, мазилката може да бъде изработена от гипс, подсилен със стоманена мрежа, полимерна мрежа или фиброармирани полимери.Преградна стена от гипсокартон
Недостатъци на тухлената стена:
 - Допълнително натоварване на етажите в резултат на по-голямата тежест на тухлената преградна стена (~250 кг/м2), в сравнение с преградната стена от гипсокартон (~75 кг/м2); тези елементи изискват по-силна армировка, което означава и по-високи цени на конструкцията.
 - Елементите от стоманобетон, колоните и фланците увеличават времето за изпълнение и разходите.
 - Сложен дизайн: влиянието при сеизмичната активност се увеличава при инерционните характеристики на тухлената преградна стена, която трябва да поддържа деформациите на конструкцията.
 - Преустройството на интериора изисква скъпоструващи дейности по разрушаване и засяга дейностите в сградата, което може да се окаже значителен недостатък в сравнение с преградните стени от гипсокартон.
 - Технологията на влажно изпълнение е свързана с по-високи изисквания за почистване на строителната площадка.
В заключение, основните разлики между двата вида системи и техните ограничения са в полза на големите предимства на преградните стени от гипсокартон, въпреки класическите решения за неносещи тухлени стени, като се има предвид, че тези системи са модерният начин за разделяне на интериора на всяка сграда. За въпроси относно изграждането на системи от гипсокартон моля свържете се с нас по всяко време чрез раздела за контакти на уебсайта на Siniat.  

Вижте и други статии в бюлетина