За Siniat

ЕКСПЕРТЪТ В МАТЕРИАЛИТЕ ЗА СУХО СТОИТЕЛСТВО

Siniat е водещ производител на интериорни и екстериорни решения за сухо строителство. Като част от Etex, голяма индустриална група с портфолио от над 60 марки по целия свят, ние имаме експертни познания в строителната индустрия. И този опит ни дава възможност да помагаме на нашите партньори и да внасяме непрекъснати иновации в начина, по който хората строят.

Открийте повече

Иновативни, интелигентни и ефективни решения

Тествани и сертифицирани решения

Ангажиран с устойчиво строителство