Декларация за поверителност

Въведение

Тази декларация за поверителност е предназначена да ви информира относно личните данни, които се отнасят до вас и които Etex Building Performance S.A /Eтекс Билдинг Пърформънс/, със седалище: ул. Вултирилов 98, етаж 5, 030857 Букурещ и регистрирано в Търговския регистър под номер J40/6083/1999 и регистрирано в данъчните власти под номер RO11935340, (действаща като администратор на данни, от тук нататък наричана за по-кратко “Ние”, “Нашата” и “Нас”), събира чрез уебсайта www.siniat.bg (от тук нататък наричан за по-кратко “Уебсайт”), както и защо ние събираме и обработваме такива лични данни, на каква правно основание, и как ще боравим с личните данни, които ни предоставяте и с личните данни, които ние научаваме за вас от посещението ви в уебсайта. Като използвате уебсайта, това потвърждава, че вие сте запознати с тази декларация за поверителност.

Правно основание

Ние обработваме вашите лични данни на база на вашето изрично съгласие. Вие имате право да оттеглите това ваше съгласие по всяко време, без да засегнете законосъобразността на такова обработване преди оттеглянето на съгласието.

Събирани лични данни

Ние събираме лични данни, свързани с вас (от тук нататък наричани за по-кратко “Лични данни”) по два начина:

  • чрез регистрация и изпращане на информация, която вие избирате да въведете на определени страници на уебсайта. Информацията, маркирана със символ “*”, трябва да ни бъде предоставена, за да можем ние да изпълним целите на обработката ѝ, както е споменато по-надолу. Такива лични данни, които директно са взети от вас, включват първото и последното ви име, рождена дата или възраст, националност, личен или работен адрес, личен или работен имейл адрес, личен или работен мобилен или друг телефонен номер, дейност, длъжност, тип на клиента, титла, известие, IP адрес,
  • чрез „бисквитки”. За повече информация относно бисквитките, моля вижте по-долу.

Употреба на лични данни

Вашите лични данни ще бъдат използвани изключително до степен, която е необходима да ни позволи:

  • да отговорим на ваше директно запитване, както е описано по времето, когато ние събираме личните ви данни или както по някакъв друг начин ви е описано преди използването на вашите лични данни
  • за да управлявате използването на уебсайта, включително до степен, до която е приложимо, за участието ви в конкурси, лотарийни залагания, други промоционални оферти или други маркетингови дейности и
  • за да ви изпращаме рекламни материали или друга маркетингова информация, касаещи подбор от наши брандове, съдружници и/или партньори, с които провеждаме съвместни промоции или програми, към които вие бихте проявили интерес, чрез имейл/поща/текстови съобщения (при условие, че сте предоставили на нас, на нашите съдружници и/или партньори, вашето предварително изрично съгласие да го направим, когато това се изисква съгласно приложимото законодателство).

Ние може да комбинирам личните данни, които сте ни предоставили, с други лични данни, които сме получили от вас, за същите цели от други източници включително ако сте ни предоставили вашата информация на други места или чрез друг носител на информация (като например платформите на социалните медии). Такива източници са: Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram, Snapchat.

Ние няма да използваме вашите лични данни за нови цели, които все още не са предвидени в тази декларация за поверителност, освен въз основа на приложимото законово разрешение. При всички случаи, преди да използваме лични данни за други цели, ние ще ви уведомим за такава промяна в тази декларация за поверителност. В случай на дейности, които се основават на съгласие, ние няма да обработваме личните ви данни за такива нови цели, без предварително да получим вашето съгласие.

Специална категория за лични данни

Ние няма да събираме или да обработваме някаква специална категория лични данни, която да е свързана с вас. Специалните категории лични данни включват данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или други вярвания от подобно естество, членства в профсъюзи, генетични данни, биометрични данни, с цел уникално идентифициране на физическо лице, здраве, сексуален живот или сексуална ориентация.

Директен маркетинг

Ние няма да използваме вашите лични данни за директни маркетингови цели без вашето изрично предварително съгласие, освен когато е разрешено съгласно приложимото законодателство.

Ако по някое време решите да не получавате каквато и да е търговска или промоционална информация от нас, вие можете, безплатно и без да е нужно да предоставяте каквато и да е обоснование за това, да изберете да се откажете да участвате в директни маркетингови кампании и да се противопоставите на бъдещото обработване на вашите лични данни за такива цели, като ни изпратите имейл на siniat.bg@etexgroup.com и в полето „относно”, да посочите “opt-out” /неучастие/. Друга възможност е да използвате процедурата по отказване, която е предоставена във всяко едно промоционално съобщение, което получавате от нас.

Молим да обърнете внимание, че отказването ви от получаване на промоционални съобщения от нас, няма да попречи на това да получавате информация, която се отнася до всеки договор, който може да сте сключили с нас.

Автоматизирано вземане на решения

Ние няма да се възползваме от автоматизираните процеси на взимане на решения, включително профилиране, освен когато това е разрешено от приложимото законодателство. В такъв случай, ние ще ви информираме относно логиката, която е включена при вземането на решение, както и значимостта и очакваните последици за вас от едно такова обработване.

Споделянето на лични данни и прехвърлянето на лични данни към трети страни

Ние няма да предоставяме вашите лични данни на трети страни, също така няма публично да ги разкриваме, освен ако такива трансфери не са основани на вашето изрично съгласие, необходими са за изпълнението на договор, който сте сключили с нас, или когато такъв трансфер на лични данни е по някакъв начин разрешен или задължителен по закон или е по нареждане на административен или съдебен орган.

Ние трансферираме личните ви данни към следните получатели: съдружници, партньори, хостинг доставчици, снабдители.

Моля да имате предвид, че винаги, когато вашите лични данни се прехвърлят към обработващи лични данни или трети страни, които са разположени извън европейското икономическо пространство, в страни, които според Европейската комисия не могат да гарантират адекватно ниво на защита на личните данни, ние ще се уверим, че са взети подходящи мерки според приложимото национално и европейско законодателство, свързано със защитата на данни. Вие може да получите копие на предприетите уместни предпазни мерки или информация къде са достъпни като ни изпратите имейл на siniat.bg@etexgroup.com.

Използване на бисквитки

Бисквитките са малки текстови файлове, които се поставят на компютъра ви или на друго устройство чрез уебсайтовете, които посещавате. Те са широко използвани с цел да може да работят уебсайтовете, или да работят по-ефикасно, както и да предоставят информация на собствениците на уебсайтовете.

Основна информация относно използването на бисквитки

Този уебсайт използва бисквитки, например за да за съхрани предпочитанията ви за език, за да запомни, че сте минали проверката за възраст, за да анализира ползването ви на уебсайта чрез Google Analytics, за да активира функциите за социално взаимодействие чрез поддържащите външни уебсайтове на социални мрежи. Когато вие посетите уебсайта ни за първи път, на началната страница ще видите показана информация относно поверителността и съответната формулировка относно използването на бисквитките чрез “банер на бисквитките”. Ако продължите да използвате уебсайта и не възразявате активно срещу използването на бисквитки, вие се съгласявате с това, че ние използваме бисквитки и такова едно съгласие от ваша страна ще се съхранява на браузъра ви, така че да не е нужно информацията да се повтаря на всяка страница на уебсайта. Ако такова съгласие липсва на вашия браузър (например, ако сте изтрили вашите бисквитки), “банерът на бисквитките” заедно с информацията за поверителността ще се появи отново следващият път, когато посетите уебсайта. Ние може да инсталираме и да използваме определени технически изисквани бисквитки, които по тази причина нямат нужда от вашето предварително съгласие. Ние също така може да използваме „сесийни” бисквитки, които автоматично се изтриват в края на вашата сесия и които също не изискват вашето предварително съгласие. Други бисквитки (като например бисквитки за подобряване на навигационното изживяване чрез водене на записи на определени данни – така няма нужда да се представят отново такива данни при всяко свързване – и чрез приспособяване на съдържанието на уебсайта към вашите предпочитания), също могат да бъдат инсталирани и използвани на основание на вашето съгласие. Вие ще намерите цялата съответна информация относно бисквитките използвани на този уебсайт в таблицата долу.

{Cookie Policy}

Допълнителна информация относно специфичните бисквитки

Google Analytics: Този уебсайт използва Google Analytics, който е инструмент на Google Inc. (Google) за анализ на уеб данни. Google Analytics използва бисквитки, за да ни помогне да анализираме как посетителите използват уебсайта.

Тъй като сме активирали анонимността на IP-адресите, които се прехвърлят, то преди такова прехвърляне Google ще прекрати/анонимиризра последния октет на IP адреса в рамките на държавите членки на алианса ЕИП. Само в изключителни случаи, пълният IP адрес се изпраща и съкращава от Google сървърите в САЩ. Google ще използва тази информация за целите на оценяването на използването на уебсайта, съставянето на отчети към нас за използването на уебсайта и за предоставянето на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет, за да стигнете до нас. Google няма да свързва вашия IP адрес с каквито и да е други данни, съхранявани от Google. Допълнителна информация, която засяга условията за използване и поверителността на данните, може да бъде намерена на http://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Моля да имате предвид, че на този уебсайт, кодът на Google Analytics е допълнен от “anonymizeIp” /анонимност на IP адреса/, за да се гарантира анонимното събиране на IP адресите (така нареченото IP-masking /маскиране на адреса/).

Как да предотвратите задаването на бисквитките

Вие може да предотвратите задаването на бисквитките като настроите вашият браузър по съответен начин. Всъщност, повечето браузъри позволяват някакъв контрол върху по-голяма част от бисквитките чрез настройките на браузъра. За да научите повече как да предотвратите задаването на бисквитките, посетете http://www.allaboutcookies.org.

В такъв случай обаче, определени функции на уебсайта може да не работят правилно и някои функционалности на уебсайта, може вече да не са достъпни за вас.

Как да изтриете /деактивирате бисквитките

За да изтриете/деактивирате всички бисквити зададени на вашия компютър, по-голямата част от уеб браузърите ви позволяват напълно да деактивирате използването на бисквитки, или да изтриете бисквитките, създадени от специфични домейни/уебсайтове. За да разберете как да го направите, моля отнесете се до страницата за помощ на вашия браузър:

Може изрично да предотвратите използването и събирането на данни от Google (бисквитки и IP адреси) за всеки един уебсайт, който посетите, като изтеглите и инсталирате приставка за браузър, която е налична на адрес: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Вие можете [също така] изрично да откажете използването на този уебсайт от Google Analytics като кликнете върху следния линк. На компютъра ви ще бъде поставена бисквитка с опция за отказ, която предотвратява по-нататъшното събиране на вашите данни, когато посещавате този уебсайт: Disable Google Analytics.

Споделяне в социалните мрежи

Ние използваме софтуерен плъгин за социалните мрежи, които ви позволява да споделяте информация от уебсайта на Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram, Snapchat чрез бутона “Share” /Сподели/.

Поради причини, свързани със защитата на личните данни, ние умишлено избрахме да не се използват директни плъгини към социални мрежи на нашия уебсайт. Вместо това, ние използваме алтернативно техническо решение, което ви позволява да решите дали да прехвърлите данните към операторите на социални мрежи и кога. По този начин когато посетите уебсайта, данните никога не се прехвърлят автоматично към социалната мрежа. Само когато вие сами кликтнете върху съответния бутон, вашият уеб браузър ще се свърже към сървърите на социалната мрежа, т.е. кликването върху елементите и след това кликването върху иконата на социалната мрежа показва вашето съгласие браузърът ви да се свърже към сървърите на социалната мрежа и да изпраща използваните данни към оператора на тази социална мрежа, независимо дали сте или не сте абонат на такава социална мрежа.

Ние нямаме влияние върху естеството или обхвата на данни, които социалните мрежи могат да събират. За информация, отнасяща се до целта и обхвата на събираните данни, за по-нататъшна обработка и използване на данните от социалните мрежи и относно правата ви за защита на личните ви данни и съответните настройки за конфигурация, вижте съветите за поверителност на съответните данни за социалната мрежа.

Линкове към уебсайтове на трети страни

В определени части в този уебсайт, ние може да предоставяме линкове към уебсайтове на трети страни, които не са обект на тази декларация за поверителност. Тези линкове се предоставят за ваше улеснение; все пак ви молим да не забравяте, че ние не контролираме тези трети страни или външните уебсайтове и че тези трети страни могат да имат различна декларация за поверителност, отнасяща се до информацията, събрана от вас, когато вие се намирате на уебсайтовете на тези трети страни. Ние ви препоръчваме внимателно да прочетете декларациите за поверителност на всички уебсайтове, преди да предоставите лична идентифицираща информация.

Продължителност на съхранение

Ние ще пазим вашите лични данни колкото е необходимо за изпълнение на целите, описани по-горе или както се изисква според закона.

Сигурност и поверителност

Ние въведохме технически и организационни мерки, в съответствие със стандартните практики в индустрията, за да гарантираме едно подходящо ниво на защита на обработката на лични данни. Независимо от това, защитата изисква усилия от всички участници в този процес. Така ние ви окуражаваме да допринасяте за тези усилия като сами предприемате подходящите защитни мерки, включително използването на силни пароли и да пазите в тайна имената на всички потребители и паролите (ако има такива).

Деца на уебсайта

Този уебсайт не е предназначен за или насочен към деца под 16 годишна възраст. Ние няма как да знаем, че сме събрали някаква информация от такива лица. Ако смятате, че вашето дете ни е предоставило лични данни, моля свържете се с нас на siniat.bg@etexgroup.com.

Вашите права

По всяко време, вие може да упражните правото си да изискате достъп до или на коригиране, както и в случай на изтриване, на каквито и да е лични данни, свързани с вас. Вие също така може да възразите срещу обработването, или да поискате ограничаване на обработването и да се възползвате от правото на преносимост на данните (какъвто може да е случаят), в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни, като изпратите подписана форма за заявка с копие на вашата лична карта, паспорт или друго доказателство за самоличност на siniat.bg@etexgroup.com или в писмена форма на Etex Building Performance S.A, ул Вултурилор 98, етаж 5, 030857 Букурещ, Румъния.

Когато е приложимо, вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да засегне законността на обработването на база на съгласието, направено преди такова оттегляне.

Като съответното физическо лице, вие имате право да подадете жалба до надзорния орган (в частност, в държавата членка на Европейския съюз на вашето обичайно място на пребиваване, вашето работно място или мястото, където се е случило нарушението) ако сметнете, че обработването на лични данни, свързани с вас, нарушава приложимото законодателство, отнасящо се до защитата на данни.

Отговорник по съответствието

Може да се свържете с отговорника по съответствието на групата на Etex, на: complianceofficer@etexgroup.com по отношение на всички въпроси, които са свързани с обработването на вашите лични данни и относно прилагането на вашите права според националното и европейско законодателство, което е в сила относно защитата на данни.

Дата на влизане в сила и промени

Тази декларация за поверителност влиза в сила от 25.5.2018. Ние запазваме правото си, изцяло по наша преценка, да променяме, модифицираме, добавяме или премахваме части от тази декларация за поверителност по всяко време. Вие трябва периодично да проверявате тази страница и да четете най-новата версия на тази декларация за поверителност, и ако продължавате да използвате този уебсайт, след като са публикувани промените в условията, ще означава, че вие сте запознати и приемате тези промени.

Благодарим ви, че посетихте този уебсайт.

Иновативни, интелигентни и ефективни решения

Тествани и сертифицирани решения

Ангажиран с устойчиво строителство