Nida FLEX 6.5

NIDA Flex 6.5 е плоскост от гипсокартон, съставена от сърцевина от гипсова смес с добавени стъклени влакна, чиято повърхност и надлъжни ръбове са покрити от специален многопластов картон. Горната част има бял цвят.

Още информация

Области на приложение:

  • колони, извити стени, аркади и/или куполи с минимален радиус на огъване от 30 см;
  • допълнително облицоване на вече съществуващи стени или окачени тавани;
  • за коригиране на вече съществуващи системи;
  • системи от гипсокартон без специални изисквания за защита срещу огън, разположени в помещения с до 60% средна относителна влажност.

Ползи:

  • колони, извити стени, аркади и/или куполи с минимален радиус на огъване от 30 см;
  • допълнително облицоване на вече съществуващи стени или окачени тавани;
  • за коригиране на вече съществуващи системи;
  • системи от гипсокартон без специални изисквания за защита срещу огън, разположени в помещения с до 60% средна относителна влажност.
Реакция на огън: A2-s1,d0
Тип дъска: A

Документи

Свързани документи

Иновативни, интелигентни и ефективни решения

Тествани и сертифицирани решения

Ангажиран с устойчиво строителство