RESISTEX 12.5

RESISTEX е плоскост от гипсокартон в сив цвят, която има специална формула на сърцевината и чиято повърхност и надлъжни ръбове са покрити със специален многопластов картон. Resistex предлага високо ниво на акустична изолация. Resistex е влаго- и пожароустойчива.

Още информация

Ползи:

Противовзломна защита: Resistex позволява изграждането на системи за противовзломна защита, без да е нужно поставянето на стоманен лист (преграда клас RC2 и RC3 в съответствие с EN 1627:2011); Шум и пожар: с помощта на плоскостите Resistex за противовзломна защита се постига също отлична шумоизолация и висока защита срещу пожар; Благодарение на устойчивостта срещу удари на плоскостите Resistex изградените преградни стени могат да бъдат използвани на места с интензивен трафик; Плоскостта Resistex е влагоустойчива (клас H2 с абсорбция в съответствие с EN 520 + A1: 2010); Лесни за инсталацията: макар да имат подобрени механични свойства спрямо стандартните плоскости от гипсокартон, инсталирането се прави с обикновени самонарезни винтове, а рязането се прави с макетно ножче. Плоскостта Resistex е идеална за: жилищни сгради: стени между апартаменти и между апартаменти и стълбища; търговски сгради, където има ценни вещи (банки, магазини, бижутерии, обменни бюра и заложни къщи); натоварени места с интензивен трафик (стълбища, хотели, училища, болници, спортни зали).
Реакция на огън: A2-s1,d0
Тип дъска: DFH2IR

Документи

Свързани документи

Иновативни, интелигентни и ефективни решения

Тествани и сертифицирани решения

Ангажиран с устойчиво строителство